ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ตัวอย่างอ้างอิงหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ


การอ้างอิงหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ เอกสารประกันคุณภาพ

หัวกระดาษ

- พิมพ์ชื่อเรื่องเอกสารทางมุมขวาด้านบน ขนาดอักษรไม่เกิน 12 ตัวหน้า

ท้ายกระดาษ

- พิมพ์แหล่งที่มาของเอกสารทางมุมซ้ายด้างล่าง ขนาดอักษรไม่เกิน 12 ตัวปกติ

- พิมพ์หน้าเอกสาร "หน้า ... จาก ..." ไว้ทางมุมขวาด้านล่าง ขนาดอักษรไม่เกิน 12 ตัวปกติ 


[กลับไป]